Přihláška


Do soutěže choreografií se zájemci přihlašují nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže. Každý soutěžící může přihlásit maximálně dvě choreografie v nichž vystupuje, do každé kategorie (hromadka, duel). Je věcí soutěžícího, aby si zajistil přípravu a případné převlečení tak, aby stihl nástup k předvedení choreografie.

Při přihlášce soutěžící vyplní pro každou přihlášenou choreografii dotazník. Před soutěží podepíše každý soutěžící rovněž na zvláštní organizátorem předložené listině seznámení se s bezpečností práce. Pořadí nástupu v soutěži a umístění v soutěži určuje los.

Stáhněte si přihlášku:

Přihláška ve formátu: .doc
Přihláška ve formátu: .pdf

Přihlášku je nutné zaslat na adresu: tvrz@kurovice.info

Po uzavření přihlášek bude provedeno losování pořadí, ve kterém soutěžící choreografie vystoupí, a to podle kategorií. V případě, že bude do kategorie (duel nebo hromadka) přihlášeno méně jak 3 choreografie, kategorie se nevyhlašuje a choreografie soutěží ve zbývající kategorii. V případě, že soutěžící předvádí více choreografií a je nutný převlek, soutěžící tuto skutečnost nahlásí před losováním. Pokud s tím ostatní soutěžící budou souhlasit, druhá nebo druhé choreografie budou zařazeny jako poslední. V případě, že s tímto postupem ostatní soutěžící nebudou souhlasit, mezi choreografiemi bude vyhlášena pauza a divákům bude vysvětlen důvod pauzy a soutěžící, kteří nesouhlasili s určením pořadí choreografií.


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist