Skončila soutěž choreografií Kurovický mortschlag a je čas na rekapitulaci.

První místo opravdu zaslouženě vyhráli Žoldnieri z Bratislavy, kteří předvedli velmi hezký souboj na kopí a meče. V jejich choreografii byl zastoupen jak dobový šerm, tak propracovaný scénický projev včetně příchodu a odchodu ze scény, hudebního doprovodu a vyhrávání pauz. Celá porota se po skončení soutěže a odevzdání soupisu bodů shodla, že Žoldnieri byli jednoznačně nejlepší a zasluhují si vyhrát, což není právě časté. Výhrady k jejich vystoupení spočívaly spíše v rozdílném přístupu k rekonstrukcím dobových technik než ke kvalitě jejich vystoupení. Všichni jsme rádi, že se tak kvalitní soubor soutěže zúčastnil a velmi přesvědčivě ukázal, že snaha o dobový šerm může jít ruku v ruce s divácky úspěšným a efektním soubojem.

Ostatní choreografie už samozřejmě nebyly tak výborné, ale i přesto je nutné konstatovat, že na soutěži nebyla jediná choreografie, která by nebyla divácky atraktivní. Všechny duely měly nasazení, byly akční a výhrady byly kupodivu spíše k divadelnímu projevu, dobovosti technik a základům taktiky a strategie než k šermu jako takovému.

Druhý skončil duel Novicy na rapíry. Byl to jediný zástupce období renesance a je jen škoda, že v soutěži bylo tak málo kordových soubojů. Porota měla sice výhrady k šermu a k příliš velkému podílu seků, malý bodový zisk za šerm ale bohatě nahradily body za scénický projev a zejména za originalitu, se kterou Novičáci používali části kostýmů a zbrojí v boji.

Třetí místo získala Adorea, která předvedla divácky velmi zajímavý souboj, který se ale skládal pouze ze základních technik. Proto Adorea dostala málo bodů na dobovost a techniky, ale hodně bodů za nasazení, efektivnost a herecké vyhrání souboje.

Za své vítězství Žoldnieri dostali poukázku na boty od Alana Kvasničky v hodnotě 2.000,- Kč a plastiku. Poukázka přitom byla sponzorským darem Alana, který se rozhodl soutěž podpořit. Druhé místo získalo dvě sady kopií historických map a třetí místo dvě sady replik dobového jídelního náčiní.

Ostatní místa nebudeme uvádět, protože vůbec není podstatné, kdo byl čtvrtý a kdo poslední. V takové konkurenci sice vůbec není ostuda skončit poslední, ale to už je věcí poroty a soutěžících. Proto jen napíšeme, co se porotě líbilo a nelíbilo. Duely uvedeme podle abecedního pořadí dle názvů skupin bez ohledu na pořadí v soutěži. Fracce z Třebíče předvedla scénku ze šermírny, kde nešlo o skutečný boj, ale spíše o přátelské potýkání. Porota měla výhrady k hereckému vyhrání a ztvárnění scénky. Konkrétně poradila, na které pasáže a pauzy se zaměřit a co zlepšit. Novica - hromadka byla pochválena za akčnost a nacvičení boje pěti bojovníků, drobné výhrady zazněly k nevyužití taktických zásad platných pro boj skupiny se skupinou. Obecně je ale třeba konstatovat, že taktika a strategie šermu se v choreografiích velmi často opomíjejí Novica – šavle byl duel, který měl smůlu, že se nenaplnila kategorie fantasy, ve které se neměla hodnotit dobovost šermu. Jednalo se klasický Novičácký souboj, ve kterém nedostatky v technice běžný divák nikdy neuvidí přes nasazení, razanci a ochotu mlátit sebou o zem a jiné překážky. Divácky je to určitě velmi povedený souboj, ve srovnání se skupinami, které k razanci přidaly i dobový šerm ale tento souboj neměl velkou šanci na úspěch v bodování. I proto je nutné ocenit odvahu Novicy, která pro diváky svůj souboj předvedla. Ve srovnání se starými Novičáckými duely je ale nutné konstatovat, že se Novica v šermu snaží zlepšit a výsledky začínají být vidět.

Na Žehartech byla bohužel vidět obrovská tréma, která se na jejich výkonu negativně podepsala a odebrala jim spoustu bodů. Oba šermíři se tak zaměřili na provedení technik, že pozapomněli na scénické vyhrání souboje. I tak ale jejich souboj byl velmi hezký a nasazení nebylo co vytknout.

Znovu je potřeba podotknout, že všechny souboje byly opravdu kvalitní a v dohledné době uděláme sestřih na net, aby si všichni mohli o vystoupení šermířů udělat vlastní obrázek.

Za porotu mohu jen říci, že jsme se všichni snažili jak pochválit, tak vytknout konkrétní chyby tak, aby se soutěžící i diváci dozvěděli konkrétní připomínky a postřehy, které je možné využít při další šermířské tvorbě. Jen na dotaz některých diváků je třeba uvést, že nešermíři v porotě dobovost šermu nehodnotili a všem soutěžním choreografiím dali za dobovost stejný počet bodů.

Já osobně mohu pouze vyjádřit radost nad tím, že se jasně ukázalo, že není rozpor mezi dobovým šermem a diváckou atraktivitou. Všichni viděli, že záleží pouze na šermířích, jakým způsobem dobové techniky pojmou a budou předvádět před diváky. Na druhou stranu ale zároveň bylo jasně vidět, že pouhá znalost dobových technik pro vystupování před diváky nestačí. Soutěž tedy splnila svůj úkol a záleží jen na šermířích, jestli si z ní odnesou poučení a budou chtít, aby se soutěž znovu uskutečnila. Je jen škoda, že se soutěže zúčastnilo tak málo skupin a nebylo možné vyhlásit kategorie. Každému z nás je ale jasné, že není nic příjemného nechat se veřejně hodnotit. O to větší poděkování patří skupinám, které byly ochotné jít se svou kůží na trh a podobné soutěže se zúčastnit. Proto na závěr chci poděkovat všem soutěžícím za opravdu kvalitní výkony, ostatním porotcům za zajímavé hodnocení a organizátorům v čele s Martinem Malinou za zajištění soutěže, protože bez nich by se soutěž nikdy neuskutečnila.

Mgr. Petr Vytopil


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist