Dne 2. června se na tvrzi Kurovice uskutečnil 8. ročník soutěže šermířských choreografií Kurovický mortschlag.

I letos panovalo příjemné počasí, v němž se účastníci soutěže nemuseli nadměrně potit, tato činnost zůstala tedy na krku pouze porotcům.

Letos zasedli v porotě: Jaroslav Dolejší, od úsvitu dějin zvaný Červeňák, dlouholetý šermíř,  mimo jiné dřívější člen skupiny historického šermu Červená kumpanie a nynější člen dua vzdušné akrobacie Aventyr, dále pak Michal Kuchta (Myšák), bývalý vedoucí šermířsko-kaskadérské skupiny Novica, nesporný znalec scénického šermu a příznivec razantních a bojově věrohodných soubojů, dále Petr Vytopil, mistr školy šermu Magisterium a člen skupiny Přemyslovci, jemuž připadla rovněž funkce porotce, který hodnotí kritérium použití dobových technik, dále Martin Vlček, vítěz mnoha turnajů ČS HEMA ligy s rapírem a dýkou a člen skupiny scénického šermu Buhurt.

Do soutěže se přihlásilo celkem 10 choreografií, tedy o 2 více než vloni. I letos soutěž svým obsahem přinesla nové prvky a nové soutěžící, čehož si ceníme. Pokud jde o soutěžní choreografie, začneme netradičně nikoli dle pořadí, ale v kuchyni. Andrea Belanová a Barbora Geistová Čakovská ze skupiny Corvus Arma, dívky drsné jak kuchyňské struhadlo po expedici z Narexu Bystřice, zcela rehabilitovaly na první pohled již ohrané kuchyňské náčiní v ruce ženy na scéně, když předvedly opravdu nezvykle realistický souboj s válečkem a pánví (nikoli vlastní), včetně jasně sympatického přístupu ke ztvárnění úderů a facek na scéně (proč značkovat facku, když ji lze pořádně vrazit). Další letošní inovací byl vysoký počet zvířat (zne)užitých v souboji. Dominik Habermann, Tomáš Novák, Jan Kameník a Leoš Hudínek ze skupiny Ballestra z Telče předvedli hromadný souboj s rapíry a dýkou (jakož i provazem) ve skvělé a zřejmě letos nejvtipnější (dle názoru pořadatele) scéně lovu koroptve dvěma kocoury, s nímž obsadili 3. místo s počtem 61 bodů. Kateřina Svobodová a Lukáš Horký z uskupení Žehart-sever pak předvedli, zjevně pod roztomilým vlivem halucinogenů a uhelného prachu Havířského okresu, sen člověka o boji s medvědem, útočícího dlouhým mečem, za kterýžto souboj obdrželi 2. místo s počtem 65 bodů. A konečně zde máme souboje samotných homo sapiens: Radek Němec, Tomáš Mička a Jiří Dorotíkze skupiny Rytíři svatého grálu na travnatém jevišti předvedli hromadný souboj s dlouhými meči za užití pěkných technik, Jakub Němec a Jiří Dorotík ze stejné skupiny pak další zajímavý duel s dlouhými meči. Aleš Rozsypal a Pavel Rozsypal, neboli otec a syn (což je více než sympatické) ze skupiny Rosáci zašermovali razantní souboj s jednoručními meči oceněný zvláště porotcem Myšákem, dále pak Radovan Geist a Barbora Geistová Čakovská opět ze skupiny Corvus Arma v krásných kostýmech pak souboj s rapíry (francouzskými kordíky), a ještě jednou Radovan Geist a Matej Gerlachovský ze stejné skupiny pak duel s rapíry. Radek Němec a Tomáš Mička opět ze skupiny Rytíři svatého grálu se předvedli s duelem na dlouhé meče. Z čehož plyne, že dlouhý meč je na soutěži královnou zbraní. Nakonec si necháváme velice podařený duel Petra Dujky a Martina Řeháka ze Zlínské šermířské společnosti na tesáky a pukléře (pěstní štítky) s mnoha pěknými technikami, s nímž v soutěži získali 1. místo s celkovým počtem 66 bodů.

Cenou za první místo byl cvičný meč (pero) zhotovený kovářem a platnéřem Stanislavem "Mac" Proškem, cenou za druhé místo poukaz v hodnotě tentokrát dokonce 6000,- Kč na nákup historické obuvi od ševce Alana Kvasničky, cenou za místo třetí byl poukaz pro dvě osoby na víkendovou školu Školy šermu Paridon Petra Vytopila. Všem dárcům mnohokrát děkujeme! (fakt).

Děkujeme porotcům za jejich čas a ochotu se obětovat na nevděčný oltář soutěže a trpělivé setrvání na tvrdé porotcovské lavici. Děkujeme rovněž všem soutěžícím, bez nichž by soutěž neexistovala, nakonec také všem pomocníkům při organizaci.
Uvítáme jakékoli opět Vaše další náměty a připomínky, které je možné zaslat e-mailem na adresu tvrz@kurovice.info či přes FB profil tvrze Kurovice. Jak jsme uvedli již vloni, uvítáme velice rádi připomínky samotných diváků, jakož i samotných šermířů. Loňské náměty a kritiky jsme projednali na poradách organizátorů, a pokud jsme některé Vaše připomínky nezapracovali, vězte, že to není tím, že bychom o nich nepřemýšleli a nezvažovali jejich aplikaci a praktickou stránku, ale tím, že ne vždy jsme schopni dané náměty v praxi realizovat, někdy se samozřejmě sejdou připomínky vzájemně protichůdné.

Děkujeme také divákům, že svým množstvím zalidnili celé tvrziště a umožnili šermířům zažít marný a prchavý pocit slávy na trávě, jež nespatřila květ (kdo to ušlapal, ať se přizná).

Doufáme, že na dalším ročníku opět na shledanou!

Organizační týmfacebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist