Historické
dny

Na den 2.6. 2018 a 3.6.2018 pro Vás připravujeme další Historické dny na Tvrzi Kurovice na programu pracujeme. Níže uvádíme program slavností.


Program Historických dnů na tvrzi Kurovice v roce 2018

Sobota 2. 6.

9:30 Otevřená brána
10:00 Průvod
10:30 Rabussa - hudba
11:00 Mušketýři - střelba
11:15 Nuntius Regis - šerm
11:45 Zlínská šermířská společnost - šerm
12:00 Žehart - šerm
12:30 Havrani - šerm
13:00 Setkání Valdštejna a Lobkovice - bitva
13:25 Berendal - šerm
13:55 Porta Temporis - tanec
14:10 Subulcus - hudba
15:00 Mortschlag - soutěž šermířských choreografií
16:30 Rabussa - hudba
17:00 Solutus
17:20 Korpus Artylerii Zamku Tenczyn - střelba
17:40 Posp. Ruszenie Królestwa Polskiego - střelba
18:00 Aventýr - silové divadlo
18:10 Rytíři Sv. Grálu - šerm
18:30 Buhurt - šerm
18:50 Havrani - šerm
19:05 Rosáci - šerm
19:25 Subulcus - hudba
19:55 Konec programu 


Další program v prostorách tvrze

16:35 Libertas - Mistr kat - nádvoří tvrze
17:00 Odborné přednášky Neděle 3. 6.

9:30 Otevřená brána
10:00 Rabussa - hudba
10:30 Havrani - šerm
10:50 Rosáci - šerm
11:05 Rytíři Sv. Grálu - šerm
11:25 Adorea - šerm
11:55 Quanti Minoris - hudba
12:25 Korpus Artylerii Zamku Tenczyn - střelba
12:35 Posp. Ruszenie Królestwa Polskiego - střelba
12:45 Havrani - šerm
13:05 Buhurt - šerm
13:25 Nuntius Regis - šerm
13:45 Žehart - šerm
14:05 Aventýr - silové divadlo
14:30 Setkání Valdštejna a Lobkovice - bitva
14:50 Quanti Minoris - hudba
15:20 Porta Temporis - tanec
15:35 Taurus - šerm
15:50 Berendal - šerm
16:10 Zlínská šermířská společnost - šerm
16:30 Solutus - šerm
17:00 Rabussa - hudba
17:30 Konec programu


Další program v prostorách tvrze

10:30 Příjezd vévody a jeho uvítání - přední brána
12:00 Audience u Vévody
12:45 nádvoří tvrze - Libertas - Mistr kat
15:00 Audience u Vévody

Změna programu a časů vyhrazena

Vystupující skupiny / soubory:

Adorea - šerm
Aventyr - silové divadlo
Berendal - šerm
Biskupští Manové Kroměříž - mušketýři
Buhurt - šerm, pohádka
Čeládka řemeslná - kuchyně, řemesla
Green regiment - mušketýři
Havrani - mušketýři, šerm
Libertas - katovna, šerm, mušketýři
Korpus Arylerii Zamku Tenczyn - střelba
Nuntius Regis - šerm
Porta temporis - tanec
Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego - střelba
Quanti Minoris - historizující hudba
Rabussa - dobová hudba
Revertar - šerm
Rosáci - šerm
Rytíři Sv. Grálu - šerm
Solutus - šerm
Subulcus - historická hudba
Taurus - šerm
Zlínská šermířská společnost - šerm
Žehart - šerm

Programem provází -Miro Kasprzyk

Odborné přednášky:

- témata pro Vás připravujem, přednášející budou

Jan Štětina - Z nových objevů na tvrzi
Radim Vrla - Hrad Buchlov
Martina Hřibová - Španělská střihová kniha Juanna De Alcega 1580
Lenka Křesadlová - Rostliny renesančních zahrad

Plakát:


Akce je konána pod záštitou Školy šermu Paridon.

Plná verze plakátu ke stažení zde
Kurovický Mortschlag


Soutěž šermířských choreografií
Dokument z natáčení upoutávky na Mortschlag


facebook 2011 Sdružení pro záchranu a obnovu Tvrze KuroviceTOPlist