Hrad
unikátní svými dochovanými architektonickými prvky
Historické Dny

tradiční Historické dny
Mortschlag
soutěž šermířských choreografií

Popis

Hrad Kurovice na Holešovsku, zmiňovaný již v roce 1275, náleží z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Je unikátní především díky dochovanému středověkému zdivu v samotném jádru. Za pozornost také stojí kamenická výzdoba v interierech a zcela zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci až po baroko. Kolem samotné budovy se z části dochovalo opevnění.

Součastnost

Do dnešního dne se dochovala jak samotná budova hradu, tak velká část prvního okruhu opevnění. Z druhého okruhu opevnění a příkopu spolu s valem se dochovala jen velmi malá část: nachází se v zahradě místní fary. Objekt je momentálně přístupný po dohodě, probíhá jeho postupná rekonstrukce.

Historie

První zmínka o obci Kurovice se sídlem pochází z roku 1275, jmenuje se zde Zašít z Kurovic. Roku 1339 ji prodal Beneš Hus z Kurovic biskupu Janovi z Kroměříže. Albrecht že Šternberka držel hrad od roku 1447. V období kdy byl hrad vlastněna Haškem z Vrchlabí (1491) a pak později Joachymem Zoubkem ze Zdětína (1565) prošel svými nejvýznamnějšími fázemi přestavby. Roku 1604 koupil hrad s obcí Ladislav ml. z Lobkovic. Poslední rod, který Kurovice vlastnil, byl Seilern-Aspang, a to od roku 1871 do II. světové války.
 

Exterier

Hrad Kurovice, původně obdélníkový palác s hranolovou samostatně stojící věží s dvojitým opevněním, přes které vedl ještě na začátku 20. století most, byl rozšířen v průběhu 16. století na trojkřídlou budovu s uzavřeným nadúrovňovým nádvořím. Přístavba třetího patra, která zcela srovnala vyčnívající věž s budovou paláce, proběhla za Ladislava ml. z Lobkovic kolem roku 1637.

Interier

Stopy významné přestavby jsou zřejmé ze vsazeného erbu Zoubka ze Zdětína v honosné klenbě místnosti, která spojuje starý palác s hranolovou věží. Věž má ve svém druhém patře křížovou klenbu uprostřed s erbem Kurovských z Vrchlabí - stříbrný pes v červeném poli. V interiérech se dále nachází hodnotné pískovcové portály a ostění z 15. a 16. století.
 


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist