Dne 1.6.2013 proběhl třetí ročník soutěže choreografií na tvrzi v Kurovicích – Kurovický Mortschlag. Je tedy na místě jej opět zhodnotit, připomenout některé změny pravidel oproti loňskému roku, a poukázat na některé zajímavé momenty. Nejzajímavějším momentem na úvod soutěže bylo v každém případě s ohledem na předpověď to, že nepršelo a dokonce místy i svítilo slunce.

V prvé řadě bychom chtěli však poděkovat všem soutěžícím za jejich účast, odvahu, a nasazení, stejně tak porotcům, bez nichž by se soutěž nemohla uskutečnit, nakonec také divákům, u nichž doufáme, že se dobře bavili a snad se také něco dozvěděli o zákulisí přípravy šermířských choreografií.

Letos doznala pravidla některé změny, zejména v tom, že porotci v rámci větší průhlednosti sdělovali součet bodů za jednotlivé stránky hodnocení přímo po provedení choreografie, takže diváci i soutěžící měli jasnou představu, kolik který porotce bodů přidělil, tyto body se současně zapisovaly na tabuli. S ohledem na zkušenosti z minulých ročníků bylo, jako prakticky nenaplnitelné, vyloučeno rozdělení choreografií do kategorií podle historických období, jelikož se potvrdilo, že s ohledem na průměrný počet  soutěžících, i když není malý, nelze tyto ještě rozdělovat do 3 soutěžních skupin.

Kladem soutěže byly v každém případě dle našeho názoru opět výkony soutěžících, byť chyběli někteří loňští vítězové. Soutěžních choreografií bylo letos celkem 10, tedy méně než loňský rok (ovšem více než první ročník), stále se však jedná o víc než dostatečný počet choreografií k tomu, aby soutěž mohla mít smysl, a aby byla zajímavá. Z loňských vítězů (počítáme - li první tři místa), které tedy i z tohoto důvodu můžeme označit za nadprůměrné šermíře, se účastnili členové Novicy. Skupiny Adorea a Žoldnieri bohužel, z objektivních příčin (včetně zranění), v soutěži chyběly, jedním z důvodů však bylo i to, že jejich zástupci usedli v porotě. Zato se účastnili zástupci nových skupin, což je pozitivní, a sice členové Nuncius Regis, kteří předvedli boj s tyčí a krátkým mečem. Účastníci soutěže jsou uvedeni stejně jako výsledky ve zvláštní sekci stránek, ovšem alespoň pro pořádek: na prvním místě se umístili členové skupiny Žehart se svým soubojem na dýky (za pomocný bojový prostředek sloužilo také plátno s rolničkami), na druhém členové skupiny Rytíři Svatého Grálu s velmi pěkným soubojem tří bojovníků ve zbroji na dlouhé meče a meče a štíty, kteří prokázali dle našeho názoru své kvality již loni, na třetím místě pak členové Novicy s hromadným soubojem tří bojovníků s meči a také jedním štítem, v originálním hávu a s obvyklým barbarským nasazením.

Je třeba říci, že vítěz musel být určen až dodatečnou poradou porotců, jelikož Žehart i Rytíři Svatého Grálu (RSG) získali stejný počet bodů, takže z tohoto pohledu lze RSG považovat za vítěze stejně jako Žehart.

Velmi zajímavý a akční byl také souboj gladiátorů ze skupiny Bellators, která měla dokonce několik choreografií v soutěži, ostatně stejně jako Novica. Členové Bellators obsadili mj. 4. a 5. místo.

Letos bylo součástí choreografií méně hraných divadelních scén než loni, což  je ovšem dle našeho názoru spíše kladem, jelikož se jedná o soutěž, kde je hodnocena pouze choreografie samotná (samozřejmě je hodnoceno hraní, projev a výraz při samotném souboji), naopak lze z našeho pohledu říci, že to dovoluje porotě soustředit se lépe na samotný předmět hodnocení. I tak byly k vidění některé vtipné scény, jako např. v choreografii Anny Drobílkové a Leoše Malce (Libertas).

Ve zbroji, což je třeba vyzdvihnout stejně jako v případě RSG, předvedli pěkný souboj také členové skupiny Přemyslovci, a to na meče a pěstní štítky.

Pokud jde o složení poroty, z loňských porotců se účastnil opět Michal Kuchta (Myšák), bývalý vedoucí skupiny Novica. Za tuto jeho věrnost mu tímto děkujeme. Pokud jde o ostatní loňské porotce, ředitel Slováckého divadla Igor Stránský  a paní Dagmar Šnajdarová z Památkového ústavu v Kroměříži se letos nemohli zúčastnit, účast předem vyloučil také Petr Vytopil.

Letošní porota byla v každém případě dle našeho názoru velice kvalitní, zasedli v ní vedle výše uvedeného Myšáka dále Martin Tureček (alias Roura) ze skupiny Adorea, Martin Janičina (řečený Marcipán) ze skupiny Žoldnieri a Kristiana Belcredi, divadelní režisérka (a také členka skupiny Buhurt). Porotcům ještě jednou děkujeme za účast a také dle našeho názoru přiléhavé a přiměřené hodnocení. Tímto složením bylo dosaženo nejen toho, že všichni členové poroty byli šermíři, navíc velice kvalitní, ale minimálně dva z nich měli znalosti na to, aby mohli hodnotit kritérium dobovosti použitých šermířských akcií (Martin Tureček, Martin Janičina), zároveň však bylo zachováno na profesionální úrovni hodnocení divadelní a herecké stránky souboje (Kristýna Belcredi).

Arbitrem, který dohlížel na dodržování pravidel soutěže, byl Pavel Böhm.

Co je třeba uvážit napříště, je v každém případě orientace poroty vůči soutěžícím, jako vhodnější se jeví po zkušenostech spíše jejich umístění v první řadě diváků čelem k soutěžícím, nežli na boku. Bude třeba určitě ještě jasněji pro diváky shrnout pravidla. Jsou zároveň další možnosti zlepšení, např. technické vybavení poroty, nicméně doufáme, že jak pro soutěžící tak diváky, byla akce zajímavá a zase se vrátí.

Na konec bychom chtěli uvést, že uvítáme jakékoli Vaše náměty a připomínky, které je možné zaslat např. e-mailem na adresu  tvrz@kurovice.info tak, abychom mohli zjistit názor diváků, soutěžících, či porotců, a pokusit se soutěž ještě zlepšit.

Ještě jednou děkujeme za účast všem soutěžícím a také porotcům, kteří tuto ne zcela vděčnou práci konají zcela zdarma, jakož i za přízeň diváků.


Organizační tým


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist