Vážení příznivci šermu.

Příprava na jubilejní desátý ročník Kurovického Mortschlagu proběhla dne 1.6.2019 uspořádáním ročníku devátého!

Jako obvykle se akce konala v odpoledních hodinách na travnatém jevišti u zdi hradu Kurovice.

Tentokráte se pod bedlivým dohledem poroty představilo šest soutěžních choreografií. Tyto potěšily oko divákovo a pokusily se pohnout okoralá srdce šermířských matadorů na porotcovské lavici k přidělení co nejvyššího počtu bodů. Díky různorodému přístupu jednotlivých soutěžících můžeme směle prohlásit, že i přes nižší počet choreografií si diváci užili vydařenou a pestrou podívanou.

Porota ve složení:

Petr Vytopil - (předseda a porotce pro dobovost) Přemyslovci ze Znojma, mistr školy Magisterium, Paridon, dlouholetý šermíř, lektor a inspirátor

Borek Belfín - mistr školy Magisterium, Digladior, choreograf, lektor, šermíř, něžný barbar

Zdeněk Utišil - lektor školy Digladior a Ars maiorum

Jaroslav Dolejší - dlouholetý šermíř, herec, akrobat a komik

měla opravdu o čem přemýšlet v krátkém čase vyhrazeném k rozhodování.

Leoš a Šimon Hudínkovi (BALLESTRA-škola šermu Telč) zašermovali a zaveršovali úryvek ze života slavného šermíře a básníka Cyrana de Bergerac, Aleš a Pavel Rozsypalovi (ROSÁCI) předvedli starou dobrou školu a nasazení, Jan Prantner a Vlastimil Švejda (SORDEM) též potěšili oko divákovo, avšak nikomu z nich porota nakloněna nebyla. Na předních pozicích se umístili jiní borci.

3. místo si vyšermovali Lancknechti Ondřej Palacký a Daniel Křižan (Zlínská šermířská společnost). Jejich souboj na dlouhé meče získal 54 bodů.

2. místo stejně jako srdce všech nenapravitelných romantiků si získali Dominik a Elisabeth Habermannovi (BALLESTRA-škola šermu Telč) se svěží tanečně-divadelní šermířskou choreografií s italskými rapíry a španělskou hudbou. Vytančili si 56 bodů a mnoho slz z očí dojatých diváků.

1. místo naprosto jednoznačně a zaslouženě s počtem 71 bodů získali Jan Prantner a David Šilhánek (SORDEM). Jejich souboj s tesáky nepostrádal pěkný šerm, dobové techniky, nasazení, napětí a vtipný závěr. Proto si také odnesli tradiční první cenu – Cvičný meč – pero od kováře Maca.

O hladký průběh soutěže se postaral tým bezejmenných organizátorů v čele s hradupánem Martinem Malinou. Tímto si dovoluji ukončit krátké ohlédnutí za devátým ročníkem Kurovického Mortschlagu. Nechť je tento inspirací a motivací šermířům na příští rok.

Ahoj.
facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist