Dne 31.5.2014 proběhl 4. ročník soutěže šermířských choreografií Kurovický mortschlag. V následující minireportáži se pokusíme shrnout podstatné události a výsledky soutěže.

V letošním roce soutěžilo 9 choreografií. Pravidla se od loňského roku neměnila, tedy i nadále je zachována myšlenka soutěže, dle níž je v prvé řadě hodnocen samotný šermířský výkon dané choreografie, konkrétně přesvědčivost, nasazení, rychlost, technická stránka šermu, správná vzdálenost a načasování, funkčnost akcí, bezpečnost (faktická nikoli vizuální), dalšími hledisky je dobovost použitých akcí (čímž lze získat body navíc), originalita a herecká stránka souboje, nehodnotí se však scénický nebo herecký výkon před soubojem a po něm. Nejde tedy o soutěž šermířských vystoupení nebo celých scének. Příznivým důsledkem toho je dle našeho názoru poměrně svižný průběh soutěže a soustředěná pozornost diváků, kterých bylo i letos hojné množství. Soutěže se účastnili členové těchto skupin: Žoldnieri, Adorea, Balestra, Bellátor, Novica, Rytíři svatého grálu. Pro připomenutí uvádíme, že soutěžní "jednotkou" není daná šermířská skupina, ale jednotlivci, nejde tedy o soutěž skupin. Jméno skupiny však vždy slouží pro jednodušší a rychlejší identifikaci pro diváky.

Dle našeho názoru byla v letošním roce ještě vyrovnanější úroveň soutěžících než v loňských letech a všechny předvedené choreografie měly vysokou úroveň. Hodnocení bylo tedy pro porotu poměrně obtížné, což se projevilo také tím, že hned 3 soutěžní dvojice (a sice ze skupin Balestra, Adorea a Bellátor) po závěrečném sčítání držely stejný počet bodů a muselo nastoupit dodatečné rozhodování poroty. Pořadí soutěžících bylo takové, že vítězem se stala již podruhé v historii soutěže dvojice šermířů ze skupiny Žoldnieri z Bratislavy (a sice Martin Janičina a Juraj Goffa, na scéně spolu s šermířsky neaktivními sekundanty Romanem Lukačovičem a Andrej Kákošem) se soubojem na šavle. Souboj zaujal jak kvalitní choreografií a provedením souboje s těmito zbraněmi, tak originálními prvky (např. krvavé zranění v obličeji, samozřejmě nikoli skutečné) i hereckou stránkou souboje. Jako druzí se umístili členové skupiny Adorea z Olomouce (Petr Šišma, Jaroslav Pýša) s originální a ne zcela jednoduchou kombinací zbraní tesák proti rapíru s velmi pěkným a razantním duelem, na třetím místě pak členové skupiny Balestra (Martin Matějčík, Vít Matějčík) z Žamberka, kteří se účastnili soutěže poprvé a hned takto jasně a přesvědčivě zabodovali. Jejich duel s francouzskými kordíky zaujal jak porotu, tak diváky svojí přesvědčivostí, pohybovou stránkou i celkovým průběhem souboje. Čtvrté místo obsadili pak členové skupiny Bellátor (Daniel Fraj, Petr Tlačbaba) z Velkého Meziříčí s velmi podařeným, a minimálně v první části velmi razantním soubojem na kopí, štíty a dlouhé meče. Páté místo obsadili členové skupiny Rytíři Svatého Grálu (Marek Axman, Marek Bober) se soubojem na jednoruční meče se štítky.

Tím ovšem výčet kvalitních výstupů nekončí, jelikož i ostatní soutěžní dvojice předvedli kvalitní souboje, často s originálními prvky, např. členové Novicy se svým soubojem na meče a štíty s originálním nástupem na bojiště a s velmi přesvědčivým závěrem spočívajícím ve zlomení meče o soupeřův kryt a současně rameno. Členové skupiny Rytíři svatého grálu předvedli několik zajímavých a šermířsky dobře zvládnutých soubojů včetně hromadného boje ve zbroji a souboje na meče a štítky. Za boj ve zbroji jim náleží opět uznání. Nakonec je třeba zmínit, že nejmladší dva soutěžící ze skupiny Novica ve věku 16 let (za možnou odchylku +- 1 rok se tímto omlouváme) ve své první soutěži a jednom z prvních vystoupení vůbec předvedli svůj um na tento věk neobvyklý, a to se svým povedeným a poměrně razantním soubojem na hole.

V porotě letos zasedl Martin Tureček, vedoucí postava skupiny Adorea, již poněkolikáté pak Michal Kuchta (Myšák), dřívější člen skupiny Novica, dále Kristiana Belcredi (operní režisérka a členka skupiny Buhurt), Zdeněk Utišil, lektor školy šermu Ars Maiorum a Digladior, a Lukáš Matuška, lektor školy Digladior a člen skupiny Žehart, jako předseda poroty. Arbitrem soutěže, který dohlíží na dodržování pravidel soutěže, byl Pavel Böhm, rovněž šermíř a jeden z organizátorů soutěže. Všem porotcům za jejich účast děkujeme, zejména pak těm, kteří zůstávají soutěži věrní již několik let.

Letošní inovací bylo konečně umístění poroty přímo čelně proti soutěžícím (viz loňské zhodnocení soutěže), takže porotci viděli všechny souboje z nejlepšího úhlu, tedy stejně jako většina diváků. Letos se podařilo rovněž zlepšit technicky průběh zapisování a ukazování bodů ze strany porotců, tím, že jim byly poskytnuty primitivnější, ale za to účinnější, technické prostředky.

Samozřejmě je i nadále bezpochyby co zlepšovat. Někteří soutěžící se, jako v každé soutěži tohoto druhu, mohou cítit nedoceněni, neboť hodnocení je přece jen subjektivní, zvláště když letos kvalita všech soutěžících byla nadprůměrná a poměrně vyrovnaná. Domníváme se však, že hodnocení poroty a její komentáře k jednotlivým soubojům poroty byli na dobré úrovni a jejím členům tímto za jejich práci děkujeme. Na konec bychom chtěli opět uvést, že uvítáme jakékoli Vaše náměty a připomínky, které je možné zaslat např. e-mailem na adresu tvrz@kurovice.info tak, abychom mohli zjistit názor diváků, soutěžících, či porotců, a pokusit se soutěž ještě zlepšit. Některé podněty a názory jsme obdrželi již na místě samém. Ještě jednou děkujeme za účast všem odvážným soutěžícím, porotcům, v neposlední řadě pak za přízeň diváků a doufáme, že se jim soutěž líbila.

Organizační tým


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist