Na tvrzi Kurovice, nebo lépe řečeno u její nebetyčné zdi, se uskutečnil dne 4. června 2016 již 6. ročník soutěže šermířských choreografií Kurovický mortschlag.

Tak jako loňský rok měla soutěž štěstí na počasí, takže namísto "temného" středověku béčkových filmů všechna historická období planula jasnými barvami.

V tomto roce zasedli v porotě jako předseda Petr Vytopil, mistr školy šermu Magisterium a člen skupiny Přemyslovci, Martin Fabián, rovněž mistr školy šermu Magisterium a vedoucí postava Bratislavského šermiarského spolku, jemuž připadla rovněž funkce porotce, který hodnotí kritérium použití dobových technik, Jan Svoboda, vedoucí skupiny Novica a vítěz dřívějšího ročníku soutěže, Martin Tureček, podmistr školy šermu Magisterium a vedoucí skupiny Adorea.

Do soutěže se přihlásilo celkem 8 choreografií, konkrétně pak jako první nastoupili členové skupiny Taurus Jarek a Vojta se soubojem na rapíry, dále pak členové Zlínské šermířské společnosti, Tereza Klapilová a Ondřej Palacký se soubojem na rapíry, jako třetí nastoupily dívky ze skupiny Žoldnieri Alena Rybanská a Zuzana Siekelová, se sekundantkou Lenkou Raabovou, se soubojem na kordíky situovaným do 19. století, dále pak členové skupiny Žehart Ondřej Klíma a Lukáš Matuška se soubojem na meče štíty a kopí, jako pátí nastoupili Petr Plundra a Pavel Beránek se soubojem na kopí, toho času bez skupinové příslušnosti, dále pak členové skupiny Rytíři svatého grálu Radek Němec a Marek Bober se soubojem na tesáky, jako sedmí nastoupili členové Zlínské šermířské společnosti, tentokrát však Petr Dujka a Ondřej Šimon se soubojem na dlouhé meče, a s posledním startovním číslem nastoupili do soutěže s hromadným soubojem členové ze skupiny Žoldnieri Michal Durai alias Oliheň, Andrej Kákoš neboli Kakáč a Mikuláš Draba alias Miky, rovněž situovaným do 19. století, s nožem, holí a policejními obušky.

Jelikož naši borci se jistě pochválí sami a nehodláme tentokrát předkládat náš subjektivní popis jednotlivých soubojů a výkonů, který ponecháme Vám divákům, chceme však vyzdvihnout jmenovitě alespoň ženy, které se letos soutěže zúčastnily, a to navíc na vysoké úrovni. Děvčata ze skupiny Žoldnieri předvedla elegantní šerm, navíc scénicky a herecky velmi pěkně ztvárněný, za což získala 4. místo (spolu se skupinou Rytíři svatého grálu), Tereza Klapilová ze Zlínské šermířské společnosti rovněž předvedla (se svým kolegou) pěkný souboj s rapírem a dle našeho názoru i zdařilé značkování zásahů.

Na prvním místě v soutěži se umístili s celkovým počtem bodů 71 výše uvedení mužští členové skupiny Žoldnieri, na druhém místě se stejným počtem bodů Petr Dujka a Ondřej Šimon se soubojem na dlouhé meče ze Zlínské šermířské společnosti a na třetím místě s počtem bodů 70 členové skupiny Žehart. Je třeba pro úplnost uvést, že o prvním a druhém místě muselo být ve smyslu pravidel rozhodnuto ještě dodatečnou poradou porotců s ohledem na stejný počet získaných bodů, přičemž porota se shodla, že první místo náleží členům skupiny Žoldnieri.

Cenou za první místo byl cvičný meč (pero) zhotovený kovářem Luďkem Kalným, věnovaný organizátory z jejich prostředků, cenou za druhé místo pak poukaz pro dvě osoby na víkendovou školu Petra Vytopila, a za třetí místo poukaz v hodnotě 3000,- Kč na nákup historické obuvi od ševce Alana Kvasničky.

Děkujeme ještě jednou velice porotcům, kteří znovu věnovali zdarma svůj čas a námahu, i přes náročnost a nevděčnost své role. Děkujeme také všem soutěžícím, bez jejichž dostatečného počtu by soutěž byla nemyslitelná, za jejich odvahu a ochotu vyslechnout si hodnocení jejich výkonu, ať již bude jakékoli. Zvláště pak děkujeme skupinám, které se zúčastnily poprvé, neboť noví soutěžící jsou samozřejmě velice cenní.

Uvítáme jakékoli Vaše další náměty a připomínky, které je možné zaslat e-mailem na adresu tvrz@kurovice.info či přes FB profil tvrze Kurovice. Jak jsme uvedli již vloni, uvítáme velice rádi i připomínky samotných diváků, nejen samotných šermířů.

Divákům tímto děkujeme, že poctili soutěž svojí návštěvou a doufáme, že budeme mít opět možnost se setkat s tak příjemnou společností, jak jich samotných, tak kvalitních šermířů.

Organizační týmfacebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist