A JE TO ZA NÁMI!

Tak jako si milovníci krásy nedovedou představit soutěže MISS bez promenády v plavkách (a sní o promenádě bez plavek), tak si někteří jedinci/nadšenci nedovedou představit Historické dny na tvrzi Kurovice bez soutěže šermířských choreografií Kurovický Mortschlag. A my jsme hrdí, že letos, již po sedmé v řadě nebyli zklamáni. Ba co více, mohli shlédnout dle našeho názoru jeden z nejlepších a nejvyrovnanějších ročníků. A to i přesto, že v poli soutěžících chyběly takové stálice minulých ročníků a medailových pozic jako jsou bezesporu ŽOLDNIERI, ADOREA, NOVICA a ŽEHART. Co se zpočátku mohlo zdát nedostatkem, to se v průběhu soutěže ukázalo být nepodstatným detailem, neboť výše zmínění borci byli výborně zastoupeni výkony letošních šermujících.
Pro pořádek ještě uvádíme, že Kurovický Mortschlag proběhl dne 3.6.2017 zhruba od 15:00 do 17:00, za krásného, slunečného počasí na kurovické scéně.

Do soutěže nastoupilo celkem 19 borců ve velice pěkném počtu 11 choreografií.Tyto všechny měla pozorně sledovat a pečlivě a především spravedlivě posoudit čtyřčlenná porota ve složení:

Martin Tureček - předseda poroty, podmistr školy Magisterium, vedoucí skupiny ADOREA, šermíř s bohatou praxí na scéně i u filmu

Petr Vytopil - porotce pro dobovost, Mistr školy Magisterium, člen skupiny Přemyslovci, vedoucí školy Paridon Brno, legenda českého šermu

David Vobr - porotce, člen skupiny Ganancia, člen lektorského týmu Škola šermu Paridon, zápasník a tesákomilec

Martin Vlček Belcredi - porotce, člen skupiny Buhurt, člen lektorského týmu Škola šermu Paridon, úspěšný turnajový duelant s dobrou hereckou průpravou

Na dodržování pravidel a spravedlivý průběh soutěže dohlížel Arbitr nad pravidly - Martin Volf a o hladký chod soutěže se staral Moderátor - Martin Malina a v zákulisí Ondřej Klíma. Ze svatební hostiny stovky kilometrů daleko to jistil Lukáš Matuška.

Máme za to, že budete souhlasit s naším názorem, že všichni se svým úkolům věnovali s maximální pozorností a postarali se o hladce běžící  a hlavně spravedlivou soutěž. Což je zajisté důležité kvůli statečným soutěžícím, kvůli váženým divákům a v neposlední řadě i proto, že se soutěží o opravdu hodnotné ceny:

  • - cenou za první místo byl cvičný meč (pero) zhotovený kovářem Stanislavem Proškem zvaným Mac, věnovaný organizátory z jejich prostředků,
  • - cenou za druhé místo byl poukaz v hodnotě 3000,- Kč na nákup historické obuvi od ševce Alana Kvasničky,
  • - cenou za třetí místo pak poukaz pro dvě osoby  vhodnotě 2500,- Kč na víkendovou školu Petra Vytopila

Jak již bylo naznačeno výše, všech 11 soutěžních choreografií bylo opravdu kvalitních, bylo na co se dívat a zároveň šermíři předvedli pestrou podívanou, a to po stránce kostýmové, bojové, technické i výrazové, neboť téměř každý duel byl něčím zvláštní a zajímavý.

Velkým a příjemný překvapením se stali členové skupiny Sordem, kdy zejména v jejich duelu David Šilhánek a Pavel Hrubý předvedli dobrý šerm, na konci s opravdu pěkným použitím opasku a následným přehozem. Členové Zlínské šermířské společnosti cvičí techniky podle starých německých mistrů a v jejich choreografiích je to vidět. Pánové Martin Čečotka a Marek Bober ze skupiny Rytíři Svatého Grálu zaujali příběhem, kdy ztvárnili placené bojovníky, kteří za peníze svedli souboj pro potěchu svých pánů. Členové skupiny Bellátor ve všech třech choreografiích předvedli parádní nasazení, kdy ani jejich ženská část nešla pro pořádnou ránu daleko a také nějakou snesla. Zahanbit se nenechala ani další dáma na place a to opravdu Dáma s velký D, neboť Beata Pevná a Matůš Žuffa z Klubu šermu Trenčín vystoupili v nádherných, honosných (a také notně težkých a pohyb omezujích) šatech dle španělské módy, aby sehráli vizuálně krásnou a divadelně velmi zdařilou scénku o námluvách. Asi nejhezčí kombinaci dobových technik, důrazu, děje a jeho ztvárnění v duelu předvedli borci ze skupiny Viator - Aleš Kuldásek a Jakub Nenutil, kteří se zhruba v první třetině soutěže zasloužene ujali vedení. Tam zústali až do předposlední soutěžní choreografie, kterou zašermovali pánové Marek Kubát a Jan Zeman z ARGO Swordsman Team. Jejich duel dvou černých husarů na šavle byl opravdu zdařilý a nápaditý na použité techniky, bohužel se nevyvarovali několika chyb, což je stálo něco bodů. Přesto se však vyrovnali Viatoru a vše směřovalo k hlasování poroty.

Porota mezi nimi hlasovala, avšak nakonec "pouze" proto, aby určila kdo z nich bude na druhém místě a kdo na třetím, neboť v posledním soutěžním vstupu se představili borci z Bellátoru, konkrétně Daniel Fraj a toho dne již potřetí naprosto nezdolný Petr Tlačbaba. Tito předvedli nasazení, šerm a boj takovým způsobem, že jim porota naprosto zaslouženě přisoudila nejvyšší počet bodů.
Výkon Petra Tlačbaby, zejména pak jeho odolnost proti soutěžnímu stresu a slunečnímu záření ostře kontrastoval s výpadkem Moderátora, jenž přesto, že se před sluncem chránil oděvem sestávajícím z nejméně 10 kilogramů poctivého černého sametu, černé kůže a vlny, začal pojednou ke konci soutěže do mikrofonu cosi zmateně huhlat. Naštěstí mu na pomoc přispěchal Arbitr nad pravidly. Když se však chopil mikrofonu, ukázalo se, že dlouhý pobyt na slunci si vybral svou daň i na něm. Alespoň však svým mumláním strhl veškerou hanbu na sebe a umožnil Moderátorovi se vzpamatovat, čímž zachránil jeho důstojnost. Přes tuto drobnou humornou vsuvku však oba výše jmenovaní odvedli kus poctivé práce, díky které soutěž bez větších zádrhelů dospěla zdárně ke konci.

Na prvním místě se se ziskem 64 bodů umístili Daniel Fraj a Petr Tlačbaba ze skupiny Bellátor, hlasováním při stejném počtu bodů 62 určila porota druhé místo pro Aleše Kuldáska a Jakuba Nenutila ze skupiny Viator a konečně se stejným počtem bodů, avšak s méně hlasy porotců na třetím místě stanuli Marek Kubát a Jan Zeman z ARGO Swordsman Team.

Děkujeme velice porotcům, kteří naší soutěži věnovali zdarma svůj čas a námahu, i přes náročnost a nevděčnost své role. Děkujeme také všem soutěžícím, bez jejichž dostatečného počtu by soutěž byla nemyslitelná, za jejich odvahu a ochotu vyslechnout si hodnocení jejich výkonu. Zvláště pak děkujeme skupinám, které se zúčastnily poprvé, neboť noví soutěžící jsou pro nás cenní a dávají nám naději, že se i v budoucnu bude Mortschlag rozvíjet.

Milí a odvážní naši soutěžící, pokud máte nějaké náměty a připomínky, je možné je zaslat e-mailem na adresu tvrz@kurovice.info či přes FB profil tvrze Kurovice.

Také velice rádi uvítáme jakékoli připomínky našich diváků.

Divákům tímto děkujeme, že poctili soutěž svojí návštěvou a doufáme, že budeme mít opět za rok možnost se setkat s tak příjemnou společností.

S úctou Vaši organizátoři.
facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist