Na tvrzi Kurovice se uskutečnil dne 6. června 2015 již 5. ročník soutěže šermířských choreografií Kurovický mortschlag. Každým rokem tvrz v rámci své rekonstrukce pro návštěvníky soutěže nabývá lepšího vzhledu jak exteriérů, tak zejména interiérů. Obdobně i každý ročník je něčím odlišný, v prvé řadě novými soutěžícími (přičemž jsme samozřejmě také velice rádi, že mnoho soutěžících se účastní již několik ročníků nebo do konce od počátku), v řadě druhé se obměňuje složení poroty. Pravidla ovšem zůstala, i v rámci zachování kontinuity, prakticky stejná.

Pokud jde o počasí, měli jsme všichni štěstí – porotci a organizátoři se příjemně opalovali v červnovém slunci nikterak nemyslíce na blížící se 600. výročí upálení mistra Jana Husa, soutěžící se již při přípravě nepříjemně potili a sem tam i na mistra vzpomněli, zejména hrdinní šermíři v plátových zbrojích. Je však třeba dodat, že v okamžiku zahájení soubojů a hodnocení se vlivem mentální námahy začali potit porotci a přestali dokonce fixovat sličné a mužné družstvo (pořadí určete sami) u tabule ve složení zapisovatelka, arbitr a moderátoři.

I letos byla účast soutěžících z pohledu pořadatelů bohatá, když do soutěže nastoupilo celkem 10 choreografií, tedy o jednu více než vloni. Soutěže se účastnili členové těchto skupin: Adorea, Bravo Team, Cavalieri Moravi, Exulis, Heraldicus, Novica, Rytíři svatého grálu, Žoldnieri. Členové skupin Rytíři svatého grálu a Heraldicus přihlásili do soutěže dvě choreografie. Pro připomenutí znovu uvádíme, že soutěžní "jednotkou" není daná šermířská skupina, ale jednotlivci, nejde tedy o soutěž skupin. Jméno skupiny však vždy slouží pro jednodušší a rychlejší identifikaci pro diváky nebo čtenáře této reportáže.

V porotě letos zasedl pan Jakub Kruliš, dramaturg a režisér nejen operní scény Národního divadla v Brně, dále již poněkolikáté nám věrný Michal Kuchta (Myšák), dřívější člen skupiny Novica, jako předseda poroty, Libor Olšan, šermíř, choreograf a lektor šermu, Petr Vytopil, lektor Školy šermu Brno a člen skupiny Přemyslovci, a Zdeněk Utišil, lektor školy šermu Ars Maiorum a Digladior. Arbitrem soutěže, který dohlíží na dodržování pravidel soutěže, byl Martin Volf, šermíř, člen skupiny Přemyslovci.

Soutěžící, kteří se nebáli předvést své umění nejen před laickými diváky (na které jsou ostatně dostatečně zvyklí), ale zejména před kolegy šermíři a porotou, ukázali dle našeho názoru kvalitní výkony, takže soutěž byla jako vždy výrazným bodem celodenního programu. Bylo k vidění několik originálních prvků, např. pokud jde o ztvárněné historické období a kostýmy, např. Heraldicus se svým bojem zemědělskými zbraněmi, Žoldnieri z pěknými kostýmy z 19. století a zapojením vycházkových holí v boji, osvěžující byl také výstup členů skupiny Exulis ve francouzském rokokovém stylu, a zapojení zápasu skupiny Heraldicus. Opět je třeba vyzdvihnout i soutěžící, kteří nastoupili v plátové zbroji, jmenovitě Rytíři svatého grálu a Cavalieri Moravi. Bravo team Libora Olšana předvedl výrazově zajímavý souboj na rapíry.

V neposlední řadě jsme rádi, že do soutěže nejdou jen ti, kterým je přes dvacet, ale také daleko mladší šermíři, kteří se vyrovnají těm s delší praxí. Nejmladší byli letos suverénně členové skupiny Novica, kteří však již mají v soutěži praxi od loňského roku a nezapřeli, že pochází ze skupiny známé svým nasazením a dobrými nápady. Je jasné, že čtenáře zajímají v prvé řadě výsledky, takže tady konečně jsou: Na prvním místě v soutěži se umístili Jaroslav Vaculík a František Reichmann ze skupiny Exulis se svým soubojem na francouzské kordíky a nakonec i šavli, který vynikal francouzskou elegancí a humorem nejen co výrazu a držení obou šermířů, ale i pohybem při šermu. Na druhém místě se umístili Adrian Balog, Honza Balicz ze skupiny Adorea s velmi pěkným a scénicky efektním soubojem na dlouhé meče. Na třetím místě se pak umístili se svým nápaditým hromadným bojem Martin Janičina, Juraj Goffa, Tomáš Dimun a Michal Durai ze skupiny Žoldnieri (jednalo se také o jediný hromadný boj v soutěži).

Na čtvrtém místě se umístili Jan Šimek a Jan Axman ze skupiny Heraldicus se soubojem, který obsahoval nejen pěkný a málo předváděný zápas, ale mimo jiné také vtipný boj ducha proti hmotě. Páté místo obsadili Petr Porod a Jan Kruba z Bravo Teamu se svým soubojem na rapíry Itala proti Španělovi. Oproti minulému roku bylo možné pozorovat změnu v tom, že více soutěžících použilo pro svoji choreografii hudební doprovod.

Pokud jde o průběh soutěže, porotci byli schopni vyhodnocovat a sčítat body rychle a jejich komentáře byly konkrétní a se znalostí věci. Opět věnovali zdarma svůj čas a námahu i přes náročnost a nevděčnost své role. Hodnocení organizace samotné samozřejmě ponecháváme na Vás účastnících akce.

Ani letos se samozřejmě nedomníváme, že vše bylo ideální, nebo že všichni soutěžící a diváci viděli jen samé klady. Obdrželi jsme opět několik podnětných připomínek hned po soutěži, o kterých již proběhla a ještě proběhne organizační porada. Např. podnět k možnému využití systému udělování a sčítání bodů z jiných sportů nebo na délku slovního hodnocení porotců (zejména s ohledem na jejich množství). Doufáme však alespoň, že skutečnost, že soutěž se vyznačuje od začátku poměrně přesnými a podrobnými pravidly bez prostoru k dohadům a nejasnostem, je jejím kladem. Samozřejmě nikdy nelze odbourat subjektivitu hodnocení porotců, na kterou mají ostatně nárok a která je přirozená, byť je svázána do určité míry pravidly.

Uvítáme jakékoli Vaše další náměty a připomínky, které je možné zaslat např. e-mailem na adresu tvrz@kurovice.info. Za cenné bychom považovali i připomínky samotných diváků.

Ještě jednou děkujeme za účast všem odvážným soutěžícím a porotcům a přízeň diváků. Loučíme se s heslem: Šerm je poctivá práce v hávu radostném.

Organizační tým


facebook 2021 Sdružení pro záchranu a obnovu Hradu KuroviceTOPlist